Osnovni ciljevi predmeta preduzetništvo u 4. razredu srednje ekonomske škole smer ekonomski tehničar su:

– Razvijanje poslovnih i preduzetničkih znanja, veština i ponašanja;

– Razvijanje preduzetničkih vrednosti i sposobnosti da se prepozna preduzetnička mogućnost (šansa) u poslovnom okruženju;

– Razvijanje poslovnog i preduzetničkog načina razmišljanja;

– Osposobljavanje za formulisanje i procenu poslovnih ideja;

– Osposobljavanje za samozapošljavanje;

– Osposobljavanje za izradu jednostavnog poslovnog plana male firme;

– Razvijanje sposobnosti komunikacije sa okruženjem;

– Razvijanje sposobnosti timskog rada;

– Razvijanje navika i umešnosti u korišćenju raznovrsnih izvora znanja;

– Razvijanje interesa za dalji profesionalni razvoj u skladu sa sopstvenim potrebama;

– Razvijanje ličnih i profesionalnih stavova.