U ovom delu se nalaze predmeti koji se rade u srednjim ekonomskim školama u Republici Srbiji.Kurs digitalni marketing - rad učenika IV3 - u fazi pripreme, uskoro dostupan

Ovaj deo sajta je namenjen vežbanju maturskih pitanja i maturskih zadataka. Ovde vežbamo

Osnovni ciljevi predmeta marketing, u četvrtom razredu smera ekonomski tehničar su:

– Sticanje znanja o marketingu i marketing aktivnostima

– Sticanje znanja o marketinškim istraživanjima

– Razvijanje sposobnosti i ovladavanje veštinama marketinških istraživanja

– Sticanje znanja o osnovnim instrumentima marketinga

– Razvijanje sposobnosti komunikacije sa okruženjem

– Razvijanje sposobnosti timskog rada

– Razvijanje navika i umešnosti u korišćenju raznovrsnih izvora znanja

Osnovni ciljevi predmeta su:

  • Razvijanje veština obavljanja prometa robe u zemlji
  • Sticanje veštine računovodstvenog prikazivanja poslovnih procesa
  • Osposobljavanje učenika za samostalno obavljanje računovodstvenih poslova
  • Osposobljavanje učenika za primenu računovodstvenih načela i knjigovodstvenih načela    urednosti
Osnovni ciljevi predmeta preduzetništvo u 4. razredu srednje ekonomske škole smer ekonomski tehničar su:

– Razvijanje poslovnih i preduzetničkih znanja, veština i ponašanja;

– Razvijanje preduzetničkih vrednosti i sposobnosti da se prepozna preduzetnička mogućnost (šansa) u poslovnom okruženju;

– Razvijanje poslovnog i preduzetničkog načina razmišljanja;

– Osposobljavanje za formulisanje i procenu poslovnih ideja;

– Osposobljavanje za samozapošljavanje;

– Osposobljavanje za izradu jednostavnog poslovnog plana male firme;

– Razvijanje sposobnosti komunikacije sa okruženjem;

– Razvijanje sposobnosti timskog rada;

– Razvijanje navika i umešnosti u korišćenju raznovrsnih izvora znanja;

– Razvijanje interesa za dalji profesionalni razvoj u skladu sa sopstvenim potrebama;

– Razvijanje ličnih i profesionalnih stavova.

Osnovni ciljevi ovog predmeta, koji se izučava u 2, 3 i 4 godini smera ekonomski tehničar su:

– Sticanje osnovnih radnih navika

– Razvijanje sposobnosti obavljanja stručnih poslovnih zadataka

– Razvijanje sposobnosti praćenja pozitivnih zakonskih propisa

– Osposobljavanje učenika za osnivanje privrednog društva na osnovu poznavanja i poštovanja zakonske regulative

– Osposobljavanje učenika za pripremu i obavljanje procesa inventarisanja

– Osposobljavanje učenika za sastavljanje osnivačkog bilansa

– Osposobljavanje učenika za otvaranje poslovnih knjiga i knjigovodstvene evidencije

– Osposobljavanje učenika za obavljanje platnog prometa

– Osposobljavanje učenika za obavljanje blagajničkog poslovanja

– Razvijanje veština za obavljanje opštih administrativnih poslova

– Osposobljavanje učenika za obavljanje poslovne korespondencije i komunikacije

– Osposobljavanje učenika za obavljanje komercijalnih poslova

– Razvijanje veština istraživanja tržišta

– Razvijanje veština planiranja poslovnih aktivnosti i donošenja poslovnih odluka

– Osposobljavanje učenika za obavljanje promotivnih aktivnosti

– Osposobljavanje učenika za izradu prezentacija

– Sticanje veština u obavljanju poslova pripreme i izrade finansijskih izveštaja privrednog društva

– Razvijanje veština organizovanja, obračuna, praćenja, kontrole i analize poslovanja

– Razvijanje veština pripreme i izrade računovodstvenih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI)

– Osposobljavanje učenika za korišćenje knjigovodstvenog softvera

– Povezivanje znanja i veština stečenih u virtuelnom privrednom društvu sa poslovima u realnom privrednom društvu

– Negovanje veštine komunikacije u timu i sa okruženjem

– Razvijanje interesa za dalji profesionalni razvoj u skladu sa sopstvenim potrebama


Predavanje o veštačkoj inteligenciji i inovacijama Instituta za veštačku inteligenciju Srbije za zainteresovane učenike i zaposlene, četvrtak 03.11.2022. godine od 17:45 časova.

Veštačka inteligencija i inovacije